Ochrana osobních údajů

Podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje považuji za velmi citlivé informace a střežím je jako oko v hlavě v souladu s platnou legislativou a směrnicí GDPR.

Co je myšleno pod pojmem osobní a jiné (další) údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které mi dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění poptávkového formuláře/zaslání e-mailu. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které jsou získány automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace.

Tyto údaje lze získat v okamžiku, kdy vstoupíte na webové stránky korektorkatextu.cz, bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní poptáváte služby, nebo ne. Tato data však neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním dalších údajů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče (viz používání cookies na webu).

Správce údajů a poskytovatel služby

Správcem osobních údajů a poskytovatel služeb nabízených na webu korektorkatextu.cz je:

Bc. Iveta Dřímalová, se sídlem Francouzská 4105/1, 796 04 Prostějov,

IČ: 03207803,

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku na živnostenské odboru vedeném Magistrátem města Prostějova od 17. 7. 2014 (č. j.: PVMU 94225/2014 30), není plátcem DPH.

Kontaktní e-mail: info@korektorkatextu.cz.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získané vyplněním poptávkového/objednávkového formuláře na webu korektorkatextu.cz shromažďuji a zpracovávám primárně za účelem vyřízení poptávky/objednávky mých služeb, dále pro vyřízení případné stížnosti či zodpovězení vašich dalších dotazů.

 • Účelem zpracování osobních údajů je pouze to, abych vám mohla poskytnout kvalitní služby. K žádnému jinému účelu osobní údaje nezpracovávám.
 • Vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytuji třetím stranám ani jiným osobám a chráním je před zneužitím.
 • Osobní údaje zpracovávám za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.
 • Údaje mohou být použity pro zlepšování mnou poskytovaných služeb a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
 • Údaje však zásadně nevyužívám k obchodním či marketingovým účelům, tj. k nabízení dalších služeb, zasílání reklam, nabídek apod.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám jen údaje nezbytně nutné proto, abych vám mohla poskytnout kvalitní služby:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa (pro účely fakturace)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Obsah zadání vaší poptávky vyplněné pomocí příslušného formuláře webu

Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje uchovávám po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly osobní údaje shromážděny v souladu s vaším souhlasem. Pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o vás uchovávám, poskytnu vám tyto informace na požádání bez zbytečného odkladu.

Pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, nebo pokud si přejete, abych osobní údaje nezpracovávala, můžete tohoto práva kdykoli využít.

Vezměte však, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud požádáte o výmaz údajů z databáze a ukončení jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již dále nebudu moci poskytnout své služby.

Pokud budete mít jakoukoli námitku či připomínku ke zpracování a uchovávání údajů, máte právo obrátit se sami na příslušné dozorové orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Ochrana a bezpečnost údajů

Za účelem zabezpečení osobních údajů a dalších informací, které se mnou sdílíte, jsem zavedla příslušná technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména:

 • komunikace s webem je šifrována pomocí protokolu SSL,
 • procesy shromažďování a zpracování osobních údajů pečlivě kontroluji,
 • používání firewallu a další zabezpečovací technologie.

Soubory cookies

Cookies soubory neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Jedná se o malý soubor dat, který si web při návštěvě stránek uloží do vašeho počítače či mobilního zařízení. Soubory cookies slouží mimo jiné k rozlišování preferencí uživatelů webových stránek a k tomu, aby si o vás web pamatoval určité informace a využil je při vaší opětovné návštěvě stránek.

Např. právě díky cookies ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci a pro vás nepředstavují nebezpečí.

Používáním webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies do vašeho počítače. Ukládání cookies si můžete v prohlížeči zablokovat nebo již nainstalované cookies můžete vymazat.

Odkazy na platnou legislativu

Postupuji v souladu s platnou legislativou, odkazy na plné znění příslušných nařízení a zákonů přikládám zde:

Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Přesunout se na začátek