Korektury textů & copywriting

pro firmy i jednotlivce

Písemný obsah obecně zveřejňujeme s určitým cílem: přilákat publikum, zvýšit návštěvnost webu, prodat produkt či službu, obhájit svou společenskou hodnotu, vzdělat či pobavit ostatní. Obsah také musí čtenáře upoutat, jinak bez zájmu odchází. Šťavnatá hrubka nebo okatý překlep hned v úvodním nadpisu sice kýženou pozorost jistojistě vyvolá, ale dvakrát velkou parádu neudělá a krédo autorovi textu nepozvedne.

Nemusí to být ale nutně pravopisná chyba či chybějící čárky. Ačkoli nic z toho na důvěryhodnosti textu nepřidá. Čtenáře mohou odradit i krkolomná souvětí či záplava cizích slov, kvůli kterým vaše sdělení vůbec nemusí pochopit. Nechcete-li navíc čelit kritice češtinářských šťouralů, nechte si raději text před jeho publikací pořádně zkontrolovat.

Co vše pro vás zařídím?

Jazykové korektury bakalářských a diplomových prací

Korektury webových stránek a internetového obsahu

Korektury knih, e-booků a všech textů určených k tisku

Copywriting – originální texty pro obsahové weby či e-shopy, přepis audionahrávek

Co s vaším textem provedu?

Cokoli si řeknete. Provedu komplexní jazykovou korekturu češtiny i stylistiky: Opravím pravopisné chyby (ano, i ty, které vám automatická kontrola pravopisu ve Wordu neukázala), gramatické prohřešky, překlepy, ukážu čárkám, kde je jejich místo, napravím chybné vazby, doladím větná spojení. Upravím také logickou návaznost textu, dám vašim myšlenkám strukturu a řád. V neposlední řadě upravím formátování a pohlídám typografii.

Zreviduji diplomku, webový obsah, prezentaci, blogový článek, příspěvek na sociální sítě, reklamní leták, e-book, tištěnou knihu. Zkrátka jakýkoli obsah, u kterého je žádoucí bezchybnost a stylistická uhlazenost.

Vyberte si variantu korektury, která vám nejvíc vyhovuje!

Ceník korektur

ZÁKLAD

70 Kč

za normostranu
 • Pravopisná a gramatická korektura
 • Kontrola překlepů
 • Pouze nezbytné, elementární stylistické úpravy
 • Pouze nezbytná typografie (uvozovky, číslice)
 • Dobrá volba, pokud nevyžadujete větší stylistické zásahy, máte v ruce relativně vytříbený text, ve kterém vám stačí pouze vychytat případné pravopisné chyby, správně umístit čárky a odstranit překlepy.

STANDARD

90 Kč

za normostranu
 • Zahrnuje základní jazykovou korekturu
 • Standardní stylistické úpravy (oprava chybných vazeb, volba vhodných slov apod.)
 • Typografická korektura (spojovník/pomlčka, časové údaje, pevné mezery, nevhodné výrazy na konci řádků aj.)
 • Nejoblíbenější varianta. Vhodná pro všechny typy textů, které je potřeba zbavit pravopisných prohřešků a vyladit je i po stylistické stránce.

PROFI

od 150 Kč

za normostranu
 • Zahrnuje korekturu STANDARD včetně typografie
 • Editace textu, širší stylistické úpravy (struktura a členění textu, logická návznost, návrh obratnějšího vyjádření s ohledem na cílovou skupinu atp.)
 • Formátování textu, úprava nadpisů, sjednocení fontů apod.
 • Nejlepší volba pro tištěné materiály, knihy, e-booky nebo texty určené k publikaci na webu. Doporučuji všude tam, kde je žádoucí text čtivý, správně zacílený na danou skupinu čtenářů, text učesaný a na první pohled lahodící oku.

Podrobné informace k jednotlivým variantám a cenám korektur včetně speciální nabídky pro studenty rozvádím zde:

Proč jazyková korektura textu od profesionála​

Jakýkoli veřejně prezentovaný obsah v písemné formě, pod kterým jsme podepsáni, je naše vizitka. 

Výukou češtiny jsme si prošli na základní a střední škole všichni. Všichni umíme česky. Všichni dokážeme napsat nějaký text a zvládneme si ho po sobě i zkontrolovat. Ne každý text je tak nutné svěřovat do rukou odborníka – korektora. O tom není pochyb.

Na druhou stranu čeština skrývá tolik pravopisných úskalí, že nejednou váháme, kam umístit, nebo neumístit čárku, zda si daný výraz zaslouží velké písmeno, jestli jsme to cizí slovo napsali správně či jestli to rozkošatělé souvětí vůbec dává smysl.

Co když se chystáte publikovat veledůležitý text, který má působit profesionálně, čtivě a neobsahovat chyby? Text, jehož hlavním úkolem je reprezentovat, podpořit pracně budovanou důvěru zákazníků k vaší značce, získat přízeň čtenářů či obhájit vaše kvality? Text, u něhož podvědomě tušíte, že si zaslouží důkladnější pozornost a péči, než kterou jste mu sami schopni či ochotni dát?

Svěřte jej korektorovi.

Korektor je tu od toho, aby vám v závěrečné práci, prezentaci na webu, reklamním letáku nebo v knize nenechal žádnou zapomenutou hrubku, překlep či nedokončenou větu a myšlenku. Aby doplnil čárky, kde mají být. Aby si pohrál se slovy, syntaxí i stylistikou. Aby předešel nepěknému scénáři, kdy vypustíte do světa text sice s obsahem hodnotným, odborným, ale formulovaným tak nešťastně, že jeho hlavní myšlence nakonec nikdo neporozumí.

Korektor-profík by vám měl zkrátka naservírovat text čtivý, bezchybný a přesně cílený na vaše koncové čtenáře.

jazykové korektury češtiny

PORTFOLIO KLIENTŮ

Komu jsem pomohla s tvorbou obsahu či korekturou?

Přesunout se na začátek