Korektura bakalářské a diplomové práce

Budete odevzdávat hotovou bakalářku či diplomku?

Nezapomeňte na důkladnou korekturu textu své práce. Provádím kompletní jazykové a stylistické korektury bakalářských prací, korektury diplomových prací, dizertačních prací, ale i ostatních studentských prací.

korektura češtiny

Speciální cenová nabídka pro studenty

 Druh služby
Korektura ZÁKLADKorektura STANDARDFORMÁTOVÁNÍ PRÁCE
60 Kč/NS70 Kč/NS30 Kč/NS
kontrola pravopisuokokne
kontrola gramatikyokokne
kontrola překlepůokokne
stylistické úpravyjen zcela nezbytné úpravyokne
typografiejen nezbytné zásahyokne
formátování textu, odstavce, nadpisy, sjednocení fontů, obsah, seznamy atd.neneok

Podrobný ceník korektury studentských prací

Cena za korekturu: 60 Kč/NS

 • Zahrnuje jazykovou korekturu – kontrolu pravopisu, gramatiky, interpunkce, překlepů
 • Neřeší stylistiku
 • Jen nezbytné typografické opravy (spojovník/pomlčka, číselné údaje, uvozovky)
 • Je ideální pro případ, kdy je práce na dobré stylistické úrovni a potřebujete jen vychytat a opravit pravopisné chyby, doplnit správně čárky atp.

Cena za korekturu: 70 Kč/NS

 • Zahrnuje pravopisnou, gramatickou i stylistickou korekturu češtiny.
 • Zahrnuje základní typografickou korekturu (spojovník/pomlčka, číselné údaje, uvozovky, pevné mezery, značky, nevhodné výrazy na konci řádků aj.)
 • Kontrola jednotnosti citačního stylu (odkazy na zdroje)
 • Upozorním na nevhodné výrazy, které nepatří do odborného stylu, nebo na komplikovaná a složitá souvětí či opakující se slova. Nedělám ale jejich úpravy, pouze na sporná místa upozorním formou komentáře, případně navrhnu řešení.

Samostatná služba

Cena: 30 Kč/NS

Zahrnuje: formátování textu podle metodických pokynů dané školy

 • Odrážky, odstavce
 • Úprava nadpisů – styly
 • Nastavení šířky okrajů
 • Rozdělení oddílů
 • Vytvoření automatického obsahu, seznamu obrázků, grafů apod.
 • Číslování stránek

Dodací termíny

 • Standardní termín dodání korektury bakalářské práce je cca do týdne.
 • V případě požadavku na expresní korekturu do 24 až 48 hodin je příplatek 50 % z celkové ceny korektury.

V korektuře bakalářské práce ani v korektuře diplomové práce není zahrnuta kontrola pasáží napsaných v cizím jazyce ani revize citací (za uvedení citace je odpovědný autor práce). U citací jen kontroluji, zda je dodržen jednotný styl citací v celé práci.

Zpracování bibliografických údajů (přehled literatury podle ISO ČSN 690:2011 nebo APA style) aktuálně v rámci svých služeb nenabízím.

Nabídka jazykové korektury pro studenty se vztahuje na následující služby:

 • Korektura bakalářské práce
 • Korektura diplomové práce
 • Korektura rigorózní práce případně jiné závěrečné práce
 • Korektura seminární, ročníkové či jiné školní práce
 • Základní ceny platí pro studenty denního i kombinovaného studia při zpracování ve standardním termínu.

Proč nepodceňovat korekturu bakalářské práce?

Obhajoba závěrečné práce na vysoké škole je pro každého studenta důležitým mezníkem. Tvorba solidní práce není úkol na jeden večer. Nad svým dílem jste proseděli hodiny času. Vymýšleli, psali, přepisovali, škrtali. Nenechte si pokazit celkové hodnocení diplomky jen kvůli chybám z nepozornosti nebo nedbalosti. Jen proto, že už jste ve finále neměli sílu či čas na důkladnou jazykovou korekturu češtiny svého textu.

Písemný výstup, kterým se budete veřejně prezentovat, si zaslouží pečlivou korekturu. U rozsáhlých prací je mnohdy efektivnější, když se na váš text podívá někdo nezaujatý „čerstvýma očima“. Protože vy jako autoři jste po sobě jistě vše četli tolikrát, že i zřetelnou chybu někdy zkrátka můžete snadno přehlédnout.

korektura bakalářské práce
Přesunout se na začátek