Korektury webových stránek

Korektury webů a internetového obsahu

Jazykové korektury dávno nejsou doménou tištěných médií. Možná jste zjistili, že ani webový obsah se bez poctivé korektury textů dnes už neobejde. Webové stránky (a texty na nich prezentované) jsou vaše vizitka. Když na domovskou stránku webu zavítá nový zákazník, často se už během prvních pár sekund, během kterých očima zběžně přelétne obsah a grafiku, vnitřně rozhodne, zda si tento web (značka, firma) získá jeho důvěru. Nebo nezíská. První dojem dvakrát neuděláte.

Na kvalitu textů je dobré myslet také v souvislosti s optimalizací webu (SEO), protože např. vyhledávač Google už dnes zahrnuje pravopis a gramatiku mezi hodnoticí kritéria (tzv. ranking factors). Viz samostatný článek Pravopis na webu & SEO. Neponechávejte proto nic náhodě a nechte si texty na webu zkontrolovat bystrým korektorským okem.

korektura webových stránek

Jaká je cena za korekce českých webových stránek?

Záleží na rozsahu webu a šířce úprav. V základu nabízím tři “balíčky” korektur textu viz ceník, avšak na konečné ceně se spolu zpravidla dohodneme individuálně.

Pokud si budete přát kompletní revizi webového obsahu, tj. včetně rozsáhlejších stylistických úprav, editace a grafické úpravy textů (vhodné členění textu, nadpisy, podnadpisy, odstavce, formátování), jednalo by se o korekturu PROFI v ceně od 120 Kč za normostranu.

Druhy korektur textů a jejich ceny

 Druhy korektur
ZÁKLADSTANDARDPROFI
70 Kč/NS90 Kč/NSod 150 Kč/NS
kontrola pravopisuokokok
kontrola gramatikyokokok
kontrola překlepůokokok
stylistické úpravyjen zcela nezbytné úpravyokok
typografiejen nezbytné zásahyzákladní úpravaok
formátování textu, nadpisy, sjednocení fontůneneok

Jestliže si nejste jisti, jaký typ korektury zvolit, pošlete mi zprávu, určitě se domluvíme.

Co zahrnují jednotlivé typy korektur?

Cena korektury: 70 Kč/NS

Co zahrnuje základní korektura?

 • Jazyková korektura – kontrola pravopisu (i/y, s/z, malá/velká písmena, mě/mně, krátké/dlouhé samohlásky, interpunkce).
 • Kontrola gramatiky – např. správné skloňování a časování, shoda přísudku s podmětem. Tato problematika je aktuální zejména u textů psaných cizinci, rodilí mluvčí v gramatice nechybují, kdežto cizinec klidně napíše „Já být doma“.
 • Odstranění překlepů
 • Zahrnuje pouze tu nejnutnější stylistickou úpravu. Špatné vazby nebo do očí bijící nešikovná spojení vám v textu prostě nenechám, jedině, pokud byste na tom trvali.

Cena korektury: 90 Kč/NS

Co zahrnuje standardní korektura?

 • Základní korektura – kontrola pravopisu, gramatiky, překlepů.
 • Stylistická korektura – zahrnuje obsáhlejší stylistické úpravy (oprava chybných vazeb, vyladění slovosledu, volba vhodných slov/synonym, nahrazení opakujících se slov, označení sporných míst, kde se dá použit lepší obrat). Tyto úpravy realizuji pouze ve formě komentáře a jsou případně zapracovány až po souhlasu autora textu.
 • Základní typografická korektura – spojovník/pomlčka, přímá řeč, závorky, časové a číselné údaje, zkratky, pevné mezery atp.

Cena korektury: od 150 Kč/NS

Co obsahuje předtisková korektura PROFI?

 • Standardní korektura (jazyková, stylistická i typografická)
 • Editace textu (širší stylistické úpravy) – struktura textu, logická návaznost textu, plynulost textu, přeskládání odstavců, členění textu, volba vhodných výrazových prostředků, návrh obratnějšího vyjádření s ohledem na funkci textu i cílovou skupinu atp. Zde se často překrývá korektura s tvorbou zcela nového textu nebo jeho částí. (Vyžaduje vždy konzultaci s autorem.)
 • Grafická úprava textu před tiskem (publikací), formátování textu, zarovnání textu, sjednocení stylů, fontů písma, nadpisy, oprava nevhodných výrazů na konci řádků (vdovy, sirotci) atp.

Zvláštnosti internetového obsahu

Říká se, že lidé na internetu nečtou, ale skenují obsah. Ovšem vaše stránky možná přilákaly právě ty čtenáře, které váš webový obsah zajímá. Čtenáře, kteří si vás v záplavě dat na internetu našli a chtějí vám věnovat svůj čas. Upoutejte jejich pozornost a nezklamejte je!

Tvoříte texty pro cílovou skupinu, která očekává, že od vás dostane hodnotný a profesionální obsah. Srozumitelný a také oku lahodící text. Bez pravopisných chyb, bez překlepů, bez nepřehledných souvětí přes půl stránky.

Internetový obsah má svá specifika. Je potřeba s ním pracovat trochu jinak než s textem v knize.

U webového obsahu je velmi důležitá i grafická stránka textu – měl by být zkrátka napohled “hezký” a přehledný. Nezapomeňte proto na správné nadpisy, podnadpisy, členění do odstavců, ztučnění písma atp.

Nejste si jisti, zda právě takový obsah máte pro své čtenáře připraven? Nemáte čas na důkladnou kontrolu všech textů na webu, korekci blogových článků nebo na finální editaci textů? Nevadí…

Svěřte texty vašeho webu do mých rukou! Zajistím vám komplexní korekturu internetového obsahu​.

korektura internetových stránek

Kompletní péče o vaše texty na webu

Budete-li chtít, pomohu vám opravit, jazykově vybrousit nebo případně zcela od začátku vytvořit kvalitní webový obsah s ohledem na cílovou skupinu (texty na web i na blog).

 • Provedu kompletní jazykovou korekturu textů včetně stylistických úprav a kontroly typografie.
 • Udělám editaci textu před jeho publikací na webu či v tisku.
 • Zreviduji titulky stránek a meta popisky, na které se při korektuře textů často zapomíná.
 • Korekci textu mohu po dohodě provést přímo ve vašem redakčním systému (běžně pracuji např. se systémy WordPress a inPage).
Nezapomínat!(2)

Proč při korektuře webového obsahu nezapomínat ani na kontrolu meta popisů a titulků?

Meta popisy se na webu často řeší hlavně z pohledu správně zvolených klíčových slov (kvůli SEO). Logicky. Chceme, aby si nás lidé na internetu našli a díky lákavému meta popisu pak v množství nabízených odkazů klikli zrovna na ten náš.

Ovšem jazyková korektura těchto kratičkých textů jde zpravidla stranou. A je to škoda. Zapomenutá hrubka, která si pak vesele hoví v popisku nebo titulku, který se čtenáři zobrazí v seznamu vyhledávání jako první údaj o vaší značce, firmě, výrobku, opravdu nevypadá hezky.

U meta popisů a titulků se zaměřuji nejen na kontrolu pravopisu, ale obsah těchto polí reviduji také s ohledem na klíčová slova. Pokud vám náhodou tato data (z hlediska SEO data zásadní) na webu chybí, ráda vám pomohu. Meta popisy i titulky stránek vám vytvořím.

Přesunout se na začátek