Ceník

Ceník korektur

 Druhy korektur
ZÁKLADSTANDARDPROFI
70 Kč/NS90 Kč/NSod 150 Kč/NS
kontrola pravopisuokokok
kontrola gramatikyokokok
kontrola překlepůokokok
stylistické úpravyjen zcela nezbytné úpravyokok
typografiejen nezbytné zásahyzákladní úpravaok
formátování textu, nadpisy, sjednocení fontůneneok

Specifikace jednotlivých typů korektur

Cena korektury: 70 Kč/NS

Co zahrnuje základní korektura?

 • Jazyková korektura – kontrola pravopisu (i/y, s/z, malá/velká písmena, mě/mně, krátké/dlouhé samohlásky, interpunkce).
 • Kontrola gramatiky – např. správné skloňování a časování, shoda přísudku s podmětem. Tato problematika je aktuální zejména u textů psaných cizinci, rodilí mluvčí v gramatice nechybují, kdežto cizinec klidně napíše „Já být doma“.
 • Odstranění překlepů
 • Zahrnuje pouze tu nejnutnější stylistickou úpravu. Špatné vazby nebo do očí bijící nešikovná spojení vám v textu prostě nenechám, jedině, pokud byste na tom trvali.

Cena korektury: 90 Kč/NS

Co zahrnuje standardní korektura?

 • Základní korektura – kontrola pravopisu, gramatiky, překlepů.
 • Stylistická korektura – zahrnuje obsáhlejší stylistické úpravy (oprava chybných vazeb, vyladění slovosledu, volba vhodných slov/synonym, nahrazení opakujících se slov, označení sporných míst, kde se dá použit lepší obrat). Tyto úpravy realizuji pouze ve formě komentáře a jsou případně zapracovány až po souhlasu autora textu.
 • Základní typografická korektura – spojovník/pomlčka, přímá řeč, závorky, časové a číselné údaje, zkratky, pevné mezery atp.

Cena korektury: od 150 Kč/NS

Co obsahuje předtisková korektura PROFI?

 • Standardní korektura (jazyková, stylistická i typografická)
 • Editace textu (širší stylistické úpravy) – struktura textu, logická návaznost textu, plynulost textu, přeskládání odstavců, členění textu, volba vhodných výrazových prostředků, návrh obratnějšího vyjádření s ohledem na funkci textu i cílovou skupinu atp. Zde se často překrývá korektura s tvorbou zcela nového textu nebo jeho částí. (Vyžaduje vždy konzultaci s autorem.)
 • Grafická úprava textu před tiskem, formátování textu, zarovnání textu, sjednocení stylů, fontů písma, nadpisy, oprava nevhodných výrazů na konci řádků (vdovy, sirotci) atp.

Cena za korekturu se odvíjí od druhu korektury, kterou si vyberete. Kromě toho při stanovení konečné ceny hrají roli i následující faktory:

 • Druh a složitost (odbornost) textu
 • Rozsah textu
 • Formát vstupního textu (preferuji textové dokumenty DOC a DOCX)
 • U korektur s přesahem do copywritingu zpravidla cena dohodou dle individuálních požadavků klienta

Speciální nabídka pro studenty (korektury bakalářských a diplomových prací): informace včetně ceníku zde.

Přesnou cenu za korekturu i termín jejího dodání vám vždy potvrdím až poté, co uvidím konkrétní text a jeho rozsah. Nezávazná cenová kalkulace je zdrama.

Doplňující údaje k sazbám za korekturu

 • Uvedené ceny jsou stanoveny za 1 normostranu textu. 1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer. Počet NS zaokrouhluji na celá čísla směrem nahoru.
 • Základní cena je platná pro korektury dodané v některém z formátů: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODF, TXT.
 • Při podkladech ve formátu PDF, PPT, XLS aj. počítám k celkové ceně korektury příplatek 30 %.
 • Při korektuře obsahu webových stránek, kde nelze dopředu jednoduše a přesně spočítat rozsah (počet NS), stanovuji cenu na základě individuální dohody.
 • Stálí klienti mají příznivější cenové podmínky.
 • Studenti mohou využít speciální nabídku korektur bakalářských a diplomových prací.
 • V případě korektury textu nepsaného rodilým mluvčím stanovuji cenu individuálně dle „kvality“ textu a rozsahu úprav.

Dodací termíny

 • Základní sazby se vztahují na standardní termín dodání, což je cca 5 pracovních dnů.
 • U expresní korektury (do jednoho až dvou dnů včetně víkendů a svátků) počítám příplatek 50 % z celkové ceny. Expresní korekturu lze zpravidla realizovat pouze u kratších textů do 20 NS a jen v případě, že mám volnou kapacitu.
 • Při větším rozsahu textu může být termín dodání delší. (Na tomto se vždy dopředu dohodneme, záleží na povaze a odbornosti textu.)

Platbu za korekturu hradíte vždy až po vyhotovení korektury. Vystavuji fakturu. V případě obsáhlejších textů (a u nových klientů) mohu vyžadovat zálohovou platbu ve výši 30 % celkové ceny zakázky.

Přesunout se na začátek