Pravopis na webu & SEO – mají chyby v textech vliv na SEO?

jazyková korektura webových stránek

Mohou vám pravopisné chyby v textech ohrozit dosažení lepší pozice na Googlu?

Provozujete-li informační web, e-shop, blog, potom pravděpodobně také pracujete na jeho systematické optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a snažíte se zkvalitňovat parametry webu tak, aby se umisťoval na co nejlepších příčkách ve výsledcích vyhledávání. Jak velkou pozornost přitom všem věnujete kvalitě textů? Nepatrnou? Nebo snad vůbec žádnou? Pravopis vůbec nekontrolujete a koncentrujete se hlavně na klíčová slova? Pak možná děláte chybu!

Proč?

Umět se vyjadřovat a psát bez chyb patří k základům úspěšné komunikace. Znalost gramatiky a pravopisu považujeme za společenskou normu – používání spisovného jazyka zkrátka patří k běžnému standardu ve všech sférách života, online svět nevyjímaje (alespoň zatím). Otázka pravopisu už prosakuje i do SEO.

Co myslíte:

* Zajímá vyhledávače něco tak „přízemního“, jako je pravopis a gramatika?

* Pokud ano, umí vyhledávače odhalit chyby v textech a dát vám kvůli nim horší „známku“ v celkovém hodnocení webu?

* Ovlivňují chyby, překlepy a špatné texty obecně možnost získat lepší pozici v organickém vyhledávání na Googlu?

otázky k SEO

Už teď vám mohu prozradit, že odpověď na všechny tři otázky zní: ANO.

Lépe řečeno ano i ne, vše záleží na vyhledávači. Každopádně většina profesionálů z oblasti SEO je přesvědčena o tom, že na gramatice i pravopisu opravdu záleží a ve spojitosti se SEO nedoporučují pravopis v textech úplně opomíjet.

Pokud vás zajímají detaily a další argumenty, směle pokračujte ve čtení. Informace níže jsem čerpala ze stránek Search Engine Journal:

Pravopis, gramatika & Google

Chcete-li se ve výsledcích organického vyhledávání dostat na ty nejvyšší pozice, musí váš web splňovat různá kritéria. Ty tady teď probírat nebudeme. Jen připomenu, že Google používá při posouzení webových stránek více než 200 hodnoticích faktorů (tzv. ranking factors), jejichž prostřednictvím stránky komplexně posoudí a následně webu udělí pomyslnou známku jako ve škole. Tato celková známka pak rozhoduje o , jaká pozice v organickém vyhledávání bude vašemu webu přidělena. Budou to přední příčky? Nebo chvost?

Ačkoli odborníci se shodují na tom, že pravopis a gramatika zatím nepatří mezi stěžejní hodnoticí faktory, zároveň nám potvrzují, že samotný Google považuje bezchybný pravopis za známku kvality. Tento vyhledávač je dnes běžně do určité míry schopen posoudit a vyhodnotit kvalitu textu – a výsledek zahrnout do zmíněné celkové „známky“.

Jde-li vám tedy o dobré pozice na Googlu, zdá se, že je skutečně na čase začít pravopis v textech na webu zcela seriózně řešit – myslím tím texty na stránkách, popisy produktů, meta popisy, titulky stránek, blogové články atp.

Možná nyní namítnete, že výše uvedené se bude týkat hlavně angličtiny, která je pro Google „mateřským jazykem“. Naopak odhalit chybný text v tak složitém jazyce jakým je čeština se mu už asi bude dařit méně. Osobně si myslím, že vše je jen otázkou času. Google je totiž v tomto směru čím dál chytřejší, jeho algoritmy mazanější a propracovanější. Proto je lepší už nyní dopředu počítat s tím, že jednou pro něj nebude ani komplikovaný český pravopis velkou překážkou – a než se nadějete, může pár zatoulaných překlepů na homepage určitou měrou ovlivnit umístění vašich stránek ve výsledcích organického vyhledávání.

Chyby v textech & vyhledávače obecně

Texty pro online svět píšeme v první řadě pro lidi. Až v té druhé pak pro vyhledávače toužící po klíčových slovech. Nebo je to opačně? To doufám ne. Ideální je, když náš text stejně dobře uspokojí obě strany, čtenáře i vyhledávače. Ale zpět k pravopisu.

Jak myslíte, že vyhledávač vyhodnotí situaci, kdy narazí na dva tematicky i obsahově podobné weby? Myslíte, že na první příčky ve výsledcích vyhledávání umístí ten, jehož texty se budou hemžit překlepy a technickými chybami, nebo upřednostní spíše ten s bezchybným obsahem? Odpověď už asi znáte. Pamatujte, že vyhledávač je sice robot, ale není hloupý, když má na výběr mezi lepším a horším řešením, vybere si to lepší. Rozhodující je kvalita.

„Myšlení“ vyhledávače je nastaveno podobně jako u lidí. Stejně tak jako my posuzujeme písemný projev jiných lidí, podobným způsobem posuzují vyhledávače texty vašeho webu. Pokud se vám dostane do rukou text plný chyb nebo s tak příšernou stylistikou, že se nebude dát číst, budete mu věnovat energii, čas a pozornost? Asi ne moc dlouho. A stejně tak k takovému textu přistupuje i vyhledávač. Vyhledávač zkrátka sleduje kvalitu publikovaného obsahu.

Chyby v textech & návštěvníci webu

O tom, proč je obecně dobré předkládat svým potenciálním čtenářům a návštěvníkům webu kvalitní texty bez chyb, jsem se už okrajově zmínila v jiném článku Proč nepodceňovat korekturu webového obsahu. Důležitou roli zde hraje faktor důvěry. Chcete-li si získat věrného návštěvníka, zákazníka či odběratele blogu, který se k vám bude vracet, musíte v něm vzbudit důvěru a udržet si ji. A to se se špatnými texty realizuje dost těžko.

Představte si, že jste významná obchodní společnost či advokátní kancelář pyšnící se webovou prezentací plnou pravopisných chyb, překlepů či nepochopitelných slovních spojení. Ano, možná trochu přeháním, ale z pohledu uživatele můžeme jasně předvídat jeho budoucí chování. Jakmile návštěvník narazí na nesrozumitelný obsah s chybami, ztrácí důvěru a ze stránky následně odchází.  

A toto chování také okamžitě vyhodnotí algoritmy vyhledávače. Protože pokud uživatel navštíví vaše stránky, ale už během několika sekund je opustí nebo na stránce stráví kratší dobu než je průměrná doba běžné návštěvnosti stránky, vyšle tím vyhledávačům signál „pozor, tady je něco špatně“. Což ve finále může mít za následek nižší hodnocení a teoreticky pak i nižší návštěvnost a nižší prodeje.

Podle studie realizované společností Website Planet zvýšily překlepy na „vstupní stránce“ míru odchodů o 85 % a snížily čas strávený na stránce o 8 % v porovnání se stránkami s bezchybným obsahem.

Shrnutí

Někteří odborníci na SEO tvrdí, že pravopis a gramatika jsou stále jakousi šedou zónou při hodnocení webu. Všichni se ale shodují na tom, že pokud to se svým webem myslíte vážně, rozhodně byste „faktor pravopis“ neměli ignorovat, protože:

  • Správný pravopis a texty bez chyb ovlivňují celkový uživatelský zážitek.
  • Z hlediska vyhledávače Google jsou stránky s bezchybným obsahem považovány za kvalitnější a serióznější.
  • Pravopis a gramatika sice nejsou pro vyhledávač přímým signálem pro hodnocení, ale mají vliv na SEO a&#160hrají roli v SEO. Celkové hodnocení tedy mohou někdy ovlivnit přímo, v každém případě ho ale mohou ovlivnit nepřímo.
  • Pokud jde o pravopisné chyby v recenzích, komentářích či diskuzích apod., kam přispívají uživatelé, tak tyto hodnocení vlivu nijak neovlivňují.

A já k nim ještě dodám následující doporučení:

1) Pravopis v textech na webových stránkách nepodceňujte. Nemusíte hned platit za profesionální jazykovou korekturu webu, ale své texty si po sobě vždy alespoň přečtěte (nejlépe nahlas) a projeďte automatickou kontrolou pravopisu ve Wordu či jiné aplikaci. Nástroje na kontrolu pravopisu sice nejsou ve všech případech stoprocentně spolehlivé, ale hrubé chyby vám většinou odhalí správně.

2) Nějaká omylem zatoulaná chyba nebo překlep v popisu produktu na e-shopu vám hodnocení na Googlu určitě nohy nepodrazí a návštěvníci vám ji také jistě prominou. K domovské stránce plné překlepů už ale návštěvník ani vyhledávač být tak tolerantní nemusí. V takovém případě pak raději skutečně pouvažujte o důkladné revizi svého webového obsahu.

Pravopis na webu & SEO – mají chyby v textech vliv na SEO?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek